Regulamin

Regulamin konkursu  „Firma Polecana Przez Klientów”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest prowadzony pod nazwą Firma Polecana Przez Klientów i w dalszej części zwany będzie także Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest portal Zdrowie i Odnowa prowadzony przez firmę Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne „Figura” Sp. Z o.o. ul. Abrahama 2a/1, 03-982 Warszawa.

3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Organizator – firma organizująca konkurs – Figura Sp. z o.o.

b) Uczestnik – to Firma lub osoba fizyczna, która posiada wizytówkę na portalu www.zdrowieiodnowa.pl,

c) Klient – osoba dodająca opinie o uczestniku.

4. Nagroda będzie przyznawana cyklicznie każdego roku w różnych terminach w zależności od kategorii zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.zdrowieiodnowa.pl/konkurs

5. Do przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora zostanie wykorzystana strona internetowa zdrowieiodnowa.pl/konkurs.

6. Konkurs obejmuje  kategorie:

a) Ośrodki Rehabilitacyjne

b) Sanatoria i rehabilitacja

c) Sprzęt rehabilitacyjny

d) SPA & fitness

e)Medycyna naturalna

7. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas jego trwania, do wglądu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zdrowieiodnowa.pl/konkurs

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział jedynie  firmy zarejestrowane i mające wykupioną wizytówkę na portalu zdrowieiodnowa.pl

2. Chęć uczestnictwa w konkursie należy wyrazić poprzez umieszczenie w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Uczestnika, informacji zachęcającej klientów do ocenienia i komentowania wizytówki firmy Uczestnika  na portalu zdrowieiodnowa.pl

3. Wpis informujący o udziale w konkursie powinien być opatrzony linkiem do wizytówki Uczestnika na portalu zdrowieiodnowa.pl, a także grafiką z logo „Zdrowie i Odnowa”.

4. Firmy spełniające warunki uczestnictwa w konkursie będą otrzymywały punkty za każdą pozytywną opinię pod swoją wizytówką.

5. Opinia zostanie uznana za pozytywną, jeśli otrzyma minimum 4 gwiazdki w 5-stopniowej skali.

6. Pod uwagę będą brane tylko opinie zamieszczone na portalu zdrowieiodnowa.pl w okresie trwania konkursu. Harmonogram z podziałem na rodzaje ośrodków można zobaczyć pod tym linkiem w zakładce Harmonogram.

§ 3 NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

1.Dziesięć ośrodków z każdej kategorii, które otrzymają najwięcej pozytywnych opinii, uzyskaja prawo do tytułowania się „Firmą Polecaną Przez Klientów” portalu Zdrowie i Odnowa.

2. Laureaci konkursu otrzymają specjalny znak jakości „Firma Polecane Przez Klientów”, który można wykorzystać jako znak wodny na zdjęciach w portalu, mediach społecznościowych lub własnej witrynie internetowej.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.zdrowieiodnowa.pl/konkurs