Największa baza ośrodków rehabilitacyjnych i odnowy w Polsce
zaufało nam już 1 514 175 osób

Dom Pielęgnacyjny w Wadowicach

Rehabilitacja
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
2017.05.09

4 sierpnia 2000 roku na terenie Wadowic, z inicjatywy pielęgniarki, radnej Stanisławy Wodyńskiej, została powołane do życia Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach będące organem założycielskim Domu Pielęgnacyjnego. Patronem i ideowym wzorem, z którego członkowie Stowarzyszenia czerpią siły w swej pracy społecznej, jest postać Doktora Edmunda Wojtyły, starszego brata Ojca Świętego, heroicznego lekarza, który w l932 roku w wieku 26 lat oddał swoje życie ratując pacjentkę chorą na płonicę.

               Z perspektywy wielu lat bardzo dobrze widać czego najbardziej brakuje społeczeństwu Ziemi Wadowickiej, osobom chorym, często przywróconym do życia po zbyt krótkim leczeniu szpitalnym. Widoczna jest luka w dalszej opiece medycznej, nie ma kto kontynuować kompleksowego leczenia i rehabilitacji. Z tej wiedzy wziął się pomysł, by odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Dam Pielęgnacyjny a powierzchni użytkowej 720 m2 wraz z ogrodem został przekazany w użyczenie od Gminy uchwałą Rady Miejskiej z grudnia 2000 roku. Do sierpnia 2002 roku w budynku tym mieściła się filia Szkoły Podstawowej Nr 4.

               W 2001 roku Stowarzyszenie pozyskało sprzęt rehabilitacyjny co umożliwiło uruchomienie wypożyczalni sprzętu. Od stycznia 2002 do marca 2003 roku wypożyczalnia działała na podstawie umowy z Małopolską Kasą Chorych. Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia uniemożliwiła dalsze finansowanie wypożyczalni, jednak Stowarzyszenie własnymi siłami, dzięki wolontariuszom, w dalszym ciągu prowadzi tę tak potrzebną mieszkańcom placówkę. Równocześnie jest prowadzona przez wolontariuszy Stowarzyszenia opieka domowa nad chorymi, profilaktyka zdrowotna (mierzenie ciśnienia, poziom cukru i cholesterolu we krwi) oraz sezonowy punkt szczepień przeciw grypie.

W związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji w ich sąsiedztwie Domu dla chorych i starych ludzi pozwolenie na zmianę użytkowania obiektu Stowarzyszenie otrzymało dopiero w połowie 2003 roku i wówczas można było rozpocząć prace remontowo-adaptacyjne konieczne dla tego typu placówki.

               W l etapie przeprowadzono następujące prace: uprządkowanie ogrodu, częściowe odwodnienie budynku, całkowita wymiana pokrycia duchowego i rynien, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja instalacji gazowej, elektrycznej i grzewczej, wymiana okien i drzwi w części parterowej, adaptacja pomieszczeń dla chorych, likwidacja barier architektonicznych, przebudowa łazienek, kuchni i zaplecza. Ten olbrzymi zakres prac w części parterowej budynku dobiega końca i w bieżącym roku, 25 rocznicę wizyty Ojca Świętego w Wadowicach Dom Pielęgnacyjny przyjmie pierwszych chorych na pobyt dzienny.

               Przed nami drugi, równie kosztowny, etap adaptacji budynku, dotyczący

piętra. Cały Dom przygotowany jest na potrzeby 30 osób. W następnym lll etapie czeka

nas remont pawilonu, w którym będzie się mieściła sala rehabilitacyjna z zapleczem. Ta

na początku skromna inicjatywa spotkała się z wielką życzliwością mieszkańców Ziemi Wadowickiej, właścicieli firm budowlano-remontowych, którzy przekazali i przekazują materiały budowlane, środki finansowe, własne doświadczenie i pracę. Remont wykonuje społecznie od 3 listopada 2003roku ekipa budowlana z wadowickiego Zakładu Karnego.

               Ten tak bardzo potrzebny samotnym, chorym i bezradnym ludziom Dom jest żywym pomnikiem wdzięczności za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła Il, a równocześnie uczczeniem patrona Stowarzyszenia Doktora Edmunda Wojtyły.

               5 kwietnia 2002 roku Ojciec Święty pobłogosławił to powstające dzieło, a 18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich poświęcił tablicę granitową ufundowaną przez członków Stowarzyszenia, która zostanie wmurowana w część frontową budynku. 10 września 2003 roku w Rzymie Jan Paweł Il bardzo ciepło przyjął list informujący o postępie prac w Domu Pielęgnacyjnym. 16 października 2003 roku, w 25 rocznicę Pontyfikatu Ojca Świętego, na wniosek Stowarzyszenia Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie nazwy ul. Wesołej usytuowanej przy wadowickiej Bazylice, na ul. Doktora Edmunda Wojtyły, tworząc w ten sposób ,,papieski szlak" łączący ul. Emilii i Karola Wojtyłów z Placem Jana

Pawła Il.

               Dom Pielęgnacyjny przyjmie pierwszych chorych 2 września br, a uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu nastąpi we wrześniu o godz. 15.

Stowarzyszenie rozprowadza „cegiełki” o nominale 20 złotych, których kwota w zakresie podstawowym zabezpiecza pobyt jednej osoby wciągu jednego dnia, tj

- opiekę pielęgniarską osób starszych, niepełnosprawnych, ofiar wypadków,

- wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza,

 - zajęcia rehabilitacyjne i rekreację na świeżym powietrzu,

 - oraz dwa posiłki.

Dom Pielęgnacyjny jest współczesną kontynuacją wymiaru Miłosierdzia Bożego wobec człowieka potrzebującego.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ