Choroba wieńcowa to jedna z najczęstszych chorób serca. W wielu źródłach mówi się o niej jako o przewlekłym stanie chorobowym. A to głównie dlatego, że rzeczywiście choroba taka rozciąga się w czasie.

Jeśli ktoś już na nią zachoruje, musi z nią żyć aż do końca. Dlatego też warto być świadomym, jakie są przyczyny tej choroby. Znajomość tych przyczyn pomaga bowiem podejmować działania profilaktyczne, by w przyszłości na tę chorobę nie zachorować.

Choroba wieńcowa – przyczyny

Mówiąc o przyczynach choroby wieńcowej, należy w pierwszej kolejności powiedzieć, że dzielą się one na pośrednie i bezpośrednie. I to od pośrednich należy zacząć, bo to w nich tak naprawdę tkwi źródło choroby niedokrwiennej serca. A tą kluczową przyczyną jest zła dieta. Tak, to właśnie sposób odżywiania się jest kluczowym w ochronie przed chorobą wieńcową. To, co ostatecznie prowadzi do choroby wieńcowej, to odkładający się w tętnicach cholesterol. Niestety ma on bardzo negatywny wpływ na naczynia krwionośne. Po pierwsze niszczy ich ściany, a po drugie obkleja je tak zwanymi blaszkami miażdżycowymi.

W efekcie ścianki naczyń krwionośnych zwężają się. A to z kolei prowadzi do sytuacji, w której droga dopływu krwi do serca zostaje niebezpiecznie zawężona. Co to oznacza w praktyce? Że może dojść do sytuacji, w której niestety serce nie będzie miało czego przepompować. A to już realny stan zagrożenia życia. Drugim aspektem odkładających się blaszek miażdżycowych jest tworzenie się skrzepów. I niestety nie oznacza ono niczego dobrego. Odrywające się skrzepy mogą bowiem spowodować zator.

choroba wieńcowa - tabletki

Zła dieta, bogata w cholesterol to właśnie główna i podstawowa przyczyna choroby wieńcowej. I jak zostało już nadmienione, pociąga ona za sobą kolejne przyczyny, tworzenie się blaszek miażdżycowych oraz skrzepów. A te już w sposób bezpośredni powodują rozwój choroby.

Wspomniany cholesterol prowadzi zawsze do tak zwanej miażdżycy. I dlatego właśnie tak ważne jest, aby ograniczać go na co dzień w diecie. Im mniej człowiek go dostarcza, tym mniejsze ryzyko, że kiedyś zachoruje na chorobę wieńcową. A co zrobić, gdy poziom cholesterolu jest podwyższony? Natychmiast podjąć leczenie. Z jednej strony obejmuje ono przyjmowanie leków, a z drugiej zmianę nawyków żywieniowych. Ważny jest także ruch. Człowiek, który się nie rusza zwiększa ryzyko odkładania się cholesterolu. Warto więc i o aktywność fizyczną zadbać. Im szybciej człowiek zacznie walczyć z miażdżycą, tym większa szansa, że się ona nie rozwinie i nie doprowadzi do choroby wieńcowej.

Drugą przyczyną choroby wieńcowej jest nadmiar produktów powstałych w wyniku zaburzonego procesu metabolicznego. One również niestety zapychają żyły. A im bardziej zapchana żyły, tym większe trudności z transportowaniem do serca tlenu.
Kolejna przyczyna choroby, o której trzeba powiedzieć to zatory. I to nie tylko te, których przyczyną są wspomniane już skrzepy. Z zatorem tętnicy wieńcowej mamy do czynienia w wyniku między innymi zakażenia bakteryjnego. Poza tym czasem prowadzą też do niego sztuczne zastawki serca.

lekarz kardiolog

Zwężone tętnice wieńcowe- one również mogą prowadzić do choroby wieńcowej. Do ich zwężenia dochodzi natomiast najczęściej w sytuacjach, gdy organizm objęty jest inną chorobą, jak na przykład toczeń rumieniowaty, czy choroba Kawasaki.
Na końcu wśród przyczyn choroby wymienić można wrodzone wady tętnic oraz oraz ich mechaniczne urazy.

Wymienione wyżej przyczyny zalicza się do tak zwanych pierwotnych. Ale są też i przyczyny wtórne. I tu na pierwszym miejscu wymienić można niedociśnienie. Poza nim w tej grupie znajduje się też anemia, czy zatrucie tlenkiem węgla. O tych przyczynach mówi się jednak rzadziej, bo i rzadko do choroby prowadzą.

Największym zagrożeniem spośród wszystkich przyczyn jest miażdżyca. Ona zawsze prowadzi do stanów zagrożenia życia. No chyba, że ktoś odpowiedzialnie ją leczy. A najlepiej, jeśli w ogóle ie dopuszcza do jej powstania. Odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, a także ogólna higiena to czynniki, które naprawdę mogą zdziałać cuda.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here