Warto mieć świadomość, że zaburzenia rytmu serca (arytmia) to dolegliwość, która charakteryzuje się zwolnieniem, przyspieszeniem, a także nieregularnością jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie. Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku części pacjentów zaburzenia będą przebiegały bez żadnych objawów. Z kolei u innych może to być stan zagrażający życiu.

Jak funkcjonuje serce?

Należy zdawać sobie sprawę, że praca tego układu może być uznawana za niezależną, jednak podlega nie tylko bardzo ścisłemu nadzorowi układu nerwowego, ale również oddziaływaniom biochemicznym oraz hormonalnym, ciśnienia śródnaczyniowego czy temperatury.

Warto wiedzieć, że w właściwych warunkach serce powinno się rytmicznie kurczyć od momentu podjęcia pracy na etapie płodowym, aż do biologicznej śmierci organizmu. Należy również zaznaczyć, że fizjologicznie częstość akcji omawianego serca nie tylko jest zmienna, ale również zależy od wieku. Oznacza to tym samym, że będzie bardzo szybka w wieku płodowym, szybsza w wieku niemowlęcym, natomiast wolniejsza w dziecięcym. W przypadku dorosłego człowieka liczba uderzeń na minutę będzie wynosić od 68 do 74. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że czynności całego organizmu regulowane są przez korę mózgową.

Zaburzenia rytmu serca zaczną się pojawiać, gdy zostanie zakłócona właściwa praca serca. Może dojść wtedy do przyspieszenia akcji serca czy zaburzeń rytmiczności. Ponadto w przypadku części osób można zaobserwować zdecydowaną zmianę jeżeli chodzi o częstość akcji serca w wyniku oddziaływania silnych bodźców stresowych, do których koniecznie trzeba zaliczyć radość i lęk.

Arytmia serca – przyczyny

Należy mieć świadomość, że zarówno najbardziej dokładną, jak i miarodajną metodą dotyczącą badania arytmii jest badanie elektrokardiograficzne. Polega ono bowiem na zapisaniu czynności bioelektrycznej serca na papierze, czyli stworzenia elektrokardiogramu za pomocą specjalnego elektrokardiografu.

w szpitalu

Należy również zaznaczyć, że omawiane zaburzenia rytmu pracy serca będą pojawiały się w wyniku zaburzeń rytmiczności albo częstotliwości tworzenia bodźców w węźle zatokowym. Przyczyną mogą być również zaburzenia w układzie przewodzącym. Warto wiedzieć, że można obecnie wyróżnić dwa rodzaje układów przewodzących.

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że zaburzenia rytmu pracy serca mogą pojawić się w wyniku nadmiernej pobudliwości mięśnia sercowego czy jego nadmiernego reagowania na różne bodźce.

Na czym polegają zaburzenia rytmu serca?

Omawiane zaburzenia rytmu serca będą polegały na:
– zwolnieniu albo przyspieszeniu zatokowego (normalnego) rytmu serca przy jednoczesnym zachowaniu regularności pobudzeń

– wystąpieniu dodatkowych skurczów, które są wynikiem różnych ognisk bodźcotwórczych

– nie wystąpieniu oczekiwanych skurczów serca

Jakie można wyróżnić objawy zaburzeń rytmu serca?

Należy mieć świadomość, że wspomniane zaburzenia rytmu serca mogą nie tylko przebiegać bezobjawowo, ale również dawać różne objawy. Koniecznie trzeba także zaznaczyć, że symptomy będą miały bardzo różny charakter. Wszystko będzie zależało od rodzaju zaburzenia.

arytmia serca – przyczyny

W przypadku zdecydowanej większości osób odczuwalne będzie kołatanie serca, czyli uczucie nierównego i szybkiego bicia serca. Niektórzy pacjenci mogą także odczuwać nagłą potrzebę kaszlu i dławienie czy uczucie szarpnięcia w okolicy serca.

Warto wspomnieć, że uczucie nie tylko potrwa zaledwie chwilę, ale również będzie samoistnie ustępować. W przypadku niektórych osób niestety może nawrócić. Może wystąpić także zwolnienie czy mocniejsze bicie serca.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia dodatkowych skurczy osoba chora może odczuwać pewnego rodzaju wrażanie „przeskakiwania” w klatce piersiowej. Ponadto praca serca może zostać zatrzymana na chwilę. Skurcze będą oczywiście stanowić dla pacjentów ogromny dyskomfort. Warto mieć także świadomość, że wspomniane skurcze, które będą bardzo często się pojawiały nazywa się częstoskurczem. Osoba chora może na skutek częstoskurczu odczuwać takie dolegliwości, jak uczucie dławienia, zawrotów głowy czy nawet zasłabnięcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here